+98 21 88320734 - 09122471286

تنظیم قرارداد

 

 

گستره عظیمی از دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری از قراردادها ناشی می شود و به عبارتی قرارداد را می توان مهم ترین منشاء ایجاد اختلاف میان اشخاص دانست. با تنظیم قرارداد به شیوه اصولی می توان از وقوع بیشتر این اختلافات جلوگیری کرد.

اهمیت تنظیم قرارداد

اشخاص، توافقات خود را در متن قرارداد ها منعکس می کنند. این قراردادها لازم الاجرا و لازم الاتباعند و تخلف از مفاد آنها موجبات مسئولیت طرف متخلف را فراهم می کند. بنابراین متن قراردادها از اهمیت بالایی برخوردار است. متعاقدین می توانند با تنظیم قرارداد به شیوه صحیح، احتمال بروز اختلاف را به حداقل برسانند و در صورت بروز اختلاف نیز از تضییع حقوق خود جلوگیری نمایند.

 

امضای قراردادهایی که توسط اشخاص غیر متخصص تنظیم شده می تواند سبب ورود خسارات جبران ناپذیری شود. فلذا بنا به حکم عقل سلیم بهتر است با مراجعه به متخصص جهت تنظیم قرارداد از تحمل ضرر و زیان قابل توجه در آینده پیشگیری کنیم. به علاوه اینکه رسیدگی به دعاوی در دادگستری بسیار زمانبر است و همین امر میزان خسارات ناشی از وقوع اختلاف را تشدید می کند.

از طرف دیگر قراردادها واجد جنبه های متعدد و مختلفی هستند که باید در زمان تنظیم مدنظر قرار بگیرند. تنظیم کننده قرارداد باید تمامی اختلافات و چالش های قابل تصور را از پیش در نظر گرفته و برای آنها راهکار ارائه دهد، عناوین صحیح قراردادی را بشناسد، شرایط ایفای تعهدات و تعلیق آن را به درستی مشخص کند، ضمانت اجرای متناسبی برای تخلف از مفاد قرارداد در نظر بگیرد، شرایط خاتمه قرارداد را به گونه ای معین کند که احتمال وقوع اختلاف به حداقل برسد و همچنین تمام این موارد به نحوی نگارش شود که اولا منافع و مصالح هر دو طرف مطمح نظر باشد؛ ثانیا به اندازه ای شفاف باشد که اشخاص قادر به فهم و درک آن باشند. ضمنا بسیار حائز اهمیت است که متن قرارداد عاری از ابهام و تناقض باشد و امکان برداشت و تفاسیر متعدد از آن وجود نداشته باشد.

 

موارد مذکور در فوق از جمله مهمترین مواردی بود که باید در تنظیم یک قرارداد مورد توجه قرار بگیرد اما مسائل مهم در تنظیم قرارداد محدود به موارد فوق نمی باشد. یکی دیگر از این موارد تعیین شیوه حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد است. اصولا رسیدگی به دعاوی در صلاحیت عام محاکم دادگستری است اما در اغلب موارد اشخاص این حق را دارند که رسیدگی به اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند. درج شرط داوری در قرارداد یا تنظیم قرارداد داوری به صورت جداگانه علی رغم وجود همه مزایای غیر قابل انکار آن، در برخی موارد می تواند سبب تضییع حقوق یکی از طرفین داوری شود. بنابراین در ارجاع دعاوی به داوری نیز باید احتیاط کرد.

 

تنظیم قرارداد توسط گروه وکلای آریل

اعضای گروه وکلای آریل به واسطه تجربه چندین ساله خود می توانند اسباب وقوع دعوا در هر قرارداد را پیش بینی کنند و با ارائه راهکار در متن قرارداد از این امر جلوگیری نمایند. شایسته تذکر است تمامی کلمات مذکور در متن قراردادها دارای اثر حقوقی بوده و می تواند له یا علیه اشخاص امضا کننده مورد استناد قرار بگیرد. بنابراین واگذاری این امر به اشخاص غیر متخصص می تواند آسیب های متعدد و جبران ناپذیری را موجب شود.

گروه وکلای آریل با بهره گیری از دانش و تخصص اعضاء خود که همگی از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز هستند، قادر به تنظیم قراردادها به نحو صحیح و اصولی می باشد.

با ما در تماس باشید
+98 21 88320734
09122471286
info@arielaw.ir : ایمیل