+98 21 88320734 - 09122471286

مشاوره

وکیل و مشاوره حقوقی چیست

 

پیش تر استفاده از عنوان مشاور حقوقی مستلزم گذشت ده سال از زمان صدور پروانه وکالت بود. به بیان بهتر شخصی که به شغل وکالت نائل می شد، تنها پس از ده سال اشتغال به این حرفه می توانست خود را مشاور حقوقی بنامد. اما امروزه چنین الزامی از میان رفته و به همین جهت اشخاص بسیاری حتی اشخاص غیر وکیل به راحتی خود را به عنوان مشاور حقوقی معرفی می کنند. بدیهی است این امر غیر حرفه ای منجر به نتایج مطلوبی برای مراجعین و همچنین نظام حقوقی ما نخواهد شد.

انواع مشاوره حقوقی

 

در این میان ضروری است اشخاص پیش از مراجعه به مشاورین حقوقی راجع به تخصص و حرفه مشاور تحقیق کنند. به کار بستن راهکارهای مطروح در جلسات مشاوره حقوقی مستقیما با جان و مال و آبروی اشخاص در ارتباط است. در اغلب موارد یک اقدام اشتباه در دعاوی و دادگاه ها غیر قابل جبران است و امکان اصلاح آن اشتباه هرگز وجود نخواهد داشت. بر همین مبنا اخذ مشاوره حقوقی و به کار بستن نتایج آن مستلزم دقت و توجه بیشتری است.

مشاور حقوقی چیست

 

اهمیت مشاوره حقوقی

قوانین، مقررات، آئین نامه ها، بخشنامه ها، دستور العمل ها، آرای وحدت رویه و … در هر حوزه به قدری گسترده است که حتی وکلای دادگستری و قضات نیز نمی توانند در تمام زمینه های حقوقی به تسلط برسند. از طرف دیگر نحوه نگارش و مکاتبه در مسائل و موضوعات حقوقی با سایر موضوعات بسیار متفاوت است. به همین دلیل اکثر متون حقوقی برای اشخاص، کلا یا جزئا غیر قابل درک است. همچنین در بسیاری از موارد اشخاص نمی دانند به موجب قانون چه تکلیفی بر عهده آنها قرار گرفته و پیامد عدم انجام این تکلیف چیست؟

بنابراین ضروری است اشخاص در هنگام مواجهه با مسائل حقوقی از اشخاص متخصص راهنمایی بگیرند تا از تضییع حقوق خود جلوگیری نمایند.

مشاور حقوقی

 

مشاوره حقوقی گروه وکلای آریل

در گروه وکلای آریل، تنها وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با ده ها سال سابقه وکالت حرفه ای اقدام به ارائه مشاوره حقوقی می نمایند. شما می توانید برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه دعاوی ملکی، بانکی، تجاری، کیفری، دیوان عدالت اداری، مالکیت فکری و صنعتی و … به گروه وکلای آریل مراجعه نمایید.

مشاوره حقوقی

 

مشاوره حقوقی آنلاین در گروه وکلای آریل

علی رغم این که ارائه مشاوره حقوقی به نحو مطلوب در جلسات حضوری میسر است اما در برخی موارد که اشخاص قادر به حضور در شعب گروه وکلای آریل نبوده و نیاز فوری به دریافت مشاوره حقوقی داشته باشند، امکان ارائه مشاوره حقوقی آنلاین نیز فراهم است. مجددا توصیه می شود با توجه به این که دقت در ارائه مشاوره حقوقی در جلسات حضوری بسیار بیشتر از جلسات آنلاین است، حتی الامکان جلسات مشاوره را به صورت حضوری برگزار کنید و جلسات آنلاین را به موارد فوری و استثنائی محدود کنید.

با ما در تماس باشید
+98 21 88320734
09122471286
info@arielaw.ir : ایمیل