+98 21 88320734 - 09122471286

دعاوی پیمانکاری

دعاوی پیمانکاری - وکیل دعاوی پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری چیست؟

دعاوی پیمانکاری ناشی از قراردادهایی تحت عنوان پیمان می باشد. پیمان در لغت به معنای عهد، قرارداد و شرط است و نوعی قرارداد به شمار می آید که طبق مقررات پیش بینی شده میان طرفین منعقد می شود. پیمان دارای سه جزء اصلی شامل موافقت نامه، شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی است و طبق ماده 10 قانون مدنی برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

انواع دعاوی پیمانکاری.webp

 

دعاوی پیمانکار و کارفرما

دعاوی پیمانکاری ناشی از علل و عوامل مختلفی می باشد که اهم این موارد به شرح ذیل است:

1-بخشی از دلایل بروز اختلاف در انواع دعاوی پیمانکاری به یک جانبه بودن این قرارداد برمی گردد. انواع قرارداد پیمانکاری از مصادیق عقود الحاقی به شمار می آید؛ به نحوی که دارای قالب های مشخص و از پیش تعیین شده ای است که امکان هیچ گونه تغییر در مفاد آن ،خصوصا از جانب پیمانکار وجود ندارد. بنابراین بسیاری از شروط و مفاد قرارداد بر پیمانکار تحمیل می گردد و پیمانکار از روی اضطرار ناچار از پذیرش آن است. متاسفانه یک طرفه بودن قرارداد مهمی مثل قرارداد پیمانکاری موجب ورود آسیب و ضرر به طرح های عمرانی می شود.

انواع قرارداد پیمانکاری.webp

2-از طرف دیگر گفته می شود پیمان جزء عقود لازم بوده و برای طرفین لازم الاتباع است؛ اما با تدقیق در مفاد مواد شرایط عمومی پیمان در می یابیم علاوه بر ماده 46 شرایط عمومی پیمان، به استناد ماده 48 شرایط عمومی پیمان، حق فسخ یک جانبه ی پیمان بدون رضایت پیمانکار برای کارفرما وجود دارد. به همین علت در بسیاری از موارد شاهد فسخ ناعادلانه قرارداد از سوی کارفرما می باشیم که منجر به ضبط ضمانت نامه ها و ورود خسارات جبران ناپذیر به پیمانکار می گردد.

3-یکی دیگر از خصوصیات قرارداد پیمان، مستمر بودن آن است به همین جهت همیشه این امکان وجود دارد که مبلغ و مدت آن در طی دوره عملیات اجرایی تغییر کند .این تغییر اعم از کاهش و افزیش است اما تغییر مبلغ پیمان با توجه به اینکه پیش بینی منابع مالی در قالب بودجه ی کشور بر اساس قوانین مربوطه انجام می شود، اصولا دارای ضوابطی است که با سایر قراردادها متفاوت است و در بسیاری موارد مشاهده می شود کارفرما بدون رعایت این موارد و صرفا طبق دستور کار مقادیر را افزایش می دهد و پیمانکار جهت وصول مطالبات خود ناشی از افزایش مبلغ یا مدت ناچار به طرح دعوا می گردد.

دعاوی پیمانکار و کارفرما.webp

 

4-همانگونه که گفته شد پیمان در زمره عقود مستمر می باشد و به همین جهت در اثر گذشت زمان و پرداخت تدریجی صورت وضعیت های پیمانکار، با توجه به افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات در طول زمان، پیمانکار نباید متضرر گردد. در صورت پیش بینی شرط تعدیل در قرارداد این مشکل برطرف خواهد شد اما در فرض عدم درج این شرط، زمینه بروز اختلاف فراهم می شود. با توجه به وضعیت اقتصادی و چند برابر شدن قیمت ارز خارجی، پیمانکاران دچار مشکلات فراوانی شده و در بسیاری موارد به ورطه ورشکستگی کشانده می شوند.

وکیل دعاوی پیمانکاری.webp

 

شیوه های حل اختلاف در دعاوی پیمانکاری

بروز دعاوی پیمانکار و کارفرما غیرقابل اجتناب اما شیوه طرح دعاوی پیمانکاری و نحوه رسیدگی و حل و فصل آن حائز اهمیت است. در قانون کار پیمانکاری نیز مانند سایر دعاوی این پرسش مطرح می شود که اختلاف باید در کدام مرجع و با چه مکانیزمی حل و فصل شود؟ نخستین پاسخی که به ذهن خطور می کند این است که اختلاف باید در دادگاه حل و فصل شود. این پاسخ کاملا درست و اصل بر رسیدگی به اختلاف در دادگاه است. در ماده 53 شرایط عمومی پیمان، سه روش برای حل و فصل اختلافات ناشی از پیمان پیش بینی شده است:

1-اولین روش برای حل اختلاف، استعلام نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه هاست.

2-دومین روش، روش اعلام نظر کارشناسی درباره موضوع مورد اختلاف توسط کارشناس یا هیات کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. در این روش عمدتا افراد متخصص و فنی اظهارنظر می نمایند. ذینفع می تواند در صورت عدم تمکین طرف مقابل به تصمیم کارشناس یا هیات کارشناسان، الزام ممتنع را از مرجع قضایی درخواست کند.

شیوه طرح دعاوی پیمانکاری.webp

 

3-سومین روش حل و فصل اختلاف، داوری شورای عالی فنی است.

اما در خصوص اینکه آیا ارجاع دعوا به داوری اجباری است یا اختیاری، لازم به ذکر است گرچه شرط داوری در ماده 53 شرایط عمومی پیمان به عنوان شرط ضمن عقد، پیش بینی شده اما مفاد آن به گونه ای است که با استعمال عبارت “هر یک از طرف ها می تواند … “ آن را از حالت لزوم به جواز تبدیل کرده است. البته توضیحات تکمیلی در این خصوص به طور مفصل در مقاله ای تحت عنوان داوری در قرارداد پیمانکاری ارائه خواهد شد.

قرارداد پیمانکاری چیست.webp

 

وکیل دعاوی پیمانکاری

همانگونه که اشاره شد با توجه به اینکه پیمان از عقود مستمر بوده و اجرای عملیات موضوع پیمان مستلزم سپری شدن زمان است، پیمانکار به تدریج و طبق برنامه زمان بندی، مسئولیت اجرای کار را بر عهده دارد. لذا در اثنای عملیات اجرایی موضوع پیمان، قطعا مکاتبات متعددی بین طرفین پیمان صورت می گیرد؛ مانند اینکه کارفرما از پیمانکار، ارائه صورت وضعیت موقت به مهندس مشاور را درخواست می نماید و یا پیمانکار در مورد قیمت کارهای جدید با مهندس مشاور یا کارفرما مکاتبه می کند و یا صورتجلسه ای بین دو طرف پیمان تهیه و امضا می شود که این نامه ها و اسناد به عنوان اسناد تکمیلی له یا علیه طرفین قابل استناد است. به همین جهت یکی از وظایف مهم طرف های پیمان، مستند سازی از جریان امر و چگونگی روند کار است تا حدی که در صورت حفظ و ضبط اتفاقات واقع شده و مستند سازی صحیح، احتمال موفقیت در دعاوی ناشی از پیمان افزایش می یابد. همچنین همراهی وکیل دعاوی پیمانکاری و اخذ مشاوره و راهنمایی در طول اجرای پروژه می تواند تا حد بسیار زیادی از تضییع حقوق پیمانکار جلوگیری نماید.

قرارداد پیمانکاری.webp

در این که شرایط عمومی پیمان در حال حاضر به طور آشکار به نفع کارفرما و به زیان پیمانکار تنظیم شده است، تردیدی نیست و با توجه به اینکه پیمان از پیش توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین گردیده، پیمانکار ناگزیر است که یا آن را به همان صورت که هست عینا و بی کم و کاست بپذیرد و یا از امضای آن صرف نظر نماید. از طرفی با توجه به اینکه در قرارداد پیمانکاری، کارفرما شخصیت حقوقی وابسته به دولت می باشد، اکثر پیمانکاران اینگونه تصور می کنند که موضعشان ضعیف بوده و چنانچه بخواهند اقامه دعوا نمایند، امکان موفقیت و احقاق حق وجود ندارد. به همین جهت در اغلب موارد پیمانکاران از بخش زیادی از حقوق خود چشم پوشی می نمایند.

قرارداد شفاهی پیمانکاری.webp

 

نتیجه حاصل از دوران فعالیت گروه وکلای آریل در حوزه دعاوی پیمانکاری این بوده که ریشه اصلی مشکلات در پروژه های پیمانکاری، عدم آگاهی از قوانین و مقررات و دانش مدیریت پروژه و حقوق قراردادها است؛ لذا تصمیم گرفتیم تجربه و تخصص و دانش خود را در قالب خدمات حقوقی به کارفرمایان و پیمانکاران ارائه نمائیم تا توانسته باشیم در این زمینه گام موثری برداریم.

گروه وکلای آریل با هدف ارائه خدمات حقوقی تخصصی و با گردهم آوری وکلای متخصص و با تجربه در موضوعات مختلف حقوقی ، در تلاش است تا نسبت به ارائه جامع ترین خدمات حقوقی از قبیل مشاوره تخصصی ، تنظیم قرارداد ، وکالت دعاوی ، تنظیم لوایح ودادخواست به شما عزیزان گام موثری بردارد . ازجمله حوزه های تخصصی موضوع فعالیت گروه وکلای آریل ، دعاوی پیمانکاری است که وکلای مجرب و متخصص در این حوزه آمادگی لازم جهت ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان را دارند . لذا جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با گروه وکلای آریل تماس حاصل نمائید .

دانش ، تخصص ، تعهد - گروه وکلای آریل

مقالات پربازدید

دعاوی پیمانکاری Image Service

دعاوی پیمانکاری ناشی از قراردادهایی تحت عنوان پیمان می باشد. پیمان در لغت به معنای عهد، قرارداد و شرط است و نوعی قرارداد به شمار می آید که طبق مقررات پیش بینی شده میان طرفین منعقد می شود. پیمان دارای سه جزء اصلی شامل موافقت نامه، شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی ...

ادامه مطلب

با ما در تماس باشید
+98 21 88320734
09122471286
info@arielaw.ir : ایمیل